BJJ Kitten Guard

Kitten wearing Brazilian jiu-jitsu grappling gi in a guard position.

Available as shirts on Merch by Amazon.

Kitten wearing Brazilian jiu-jitsu grappling gi in a guard position.