BJJ: Fight Like a Girl

Two women wearing Brazilian Jiu-jitsu gis grappling, one about to submit the other with an armbar.

Brazilian Jiu-jitsu: Fight Like a Girl